Lokaltidningar i Sverige

Lokaltidningar är på väg bort

Lokaltidningar är en demokratisk stöttepelare. Dessvärre är det en stöttepelare på väg att vittra sönder. Innehållet i tidningarna tunnas ut och upplagorna minskar i samma takt. Människor väljer att läsa nyheter gratis på nätet när tidningarna inte kan bestämma sig för vad de är och vad de vill vara. Lokaljournalistiken står inför en ordentlig transformation i ett samhälle där bredbandsutbyggnaden och mobilnätet inte är vad de borde vara. Hur det hela än slutar står de klart att lokaltidningar och läsare är i beroendeställning till varandra.

Förra året, 2014, var ett kritiskt år för tidningsbranschen i allmänhet och för lokaltidningarna i synnerhet. Många redaktioner gick omkull och journalister skickades ut genom dörren som arbetslösa. Det må låta som en dystopi, men var tyvärr verklighet. Framtidsutsikterna är emellertid goda eftersom människor alltid kommer intressera sig för nyheter. Problemformuleringen handlar därför om hur tidningsbranschen ska gå runt för att kunna erbjuda innehållet läsarna vill ha. I långa loppet blir det dock en omöjlighet att producera innehåll för en läsarkår som vägrar betala.

Det finns många lokaltidningar i Sverige. De finns till för att bibehålla och främja demokratin i vårt samhälle. Lokaltidningarna sträcker sig från söder till norr och är alldeles för många till antalet för att nämna i sin helhet här – de är långt över 100 stycken. Några av de mer välkända är Arbetarbladet, Barometern, Dagbladet, Dala-Demokraten, Eskilstuna-Kuriren, Folkbladet, Gefle Dagblad, Göteborgs Tidning, Hallandsposten, Nerikes Allehanda, Sydsvenskan och Östran.

Varför är lokaltidningar viktiga för demokratin? Det finns många anledningar. För det första handlar det om att åsikter från landets alla vrår måste vädras i det offentliga rummet. För det andra handlar det om att människor i landets alla vrår har rätten att bli informerad om vad som händer i närheten och i världen. Om lokaltidningarna inte existerade skulle tidningar som Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet få alldeles för stort inflytande på svenskars åsikter och värderingar.

lokaltidningar