Djur och natur – kobingo

Kobingo gör en glad

Kobingo är som yoga fast annorlunda. Du blir ett med naturen och försvinner till en annan värld för en stund. Kon ersätter den buddistiska meditationsklocka och när naturen kallar, och kon bestämt sig för ett nummer, vaknar du upp och befinner dig i verkligheten. Det finns ännu inte någon forskning som påvisar den meditativa kraften i kobingo, men dess positiva egenskaper går inte bortse ifrån. En ko är av naturen bekymmerslös och avslappnad och genom kobingo hamnar människan i samma känslotillstånd.

Spelreglerna för kobingo är mycket enkla, just för att stress inte ska infinna sig. Du behöver en ko och en hage som delas in i ett rutsystem, 10 x 10. Sedan satsar du pengar på den siffra du tror kon bestämmer sig för. Och egentligen är det allt du behöver veta om reglerna i kobingo. Tillsammans med deltagarna bestäms sedan hur många siffror man får spela på, oftast beror det på hur många som spelar. Speltiden är inte på förhand förutbestämd, utan allt är upp till kon hur hon väljer att göra.

Det vanligaste är att man spelar med en sinko. Hon har slutat ge mjölk eftersom hon förbereder sig för kommande kalv. Hon har med anledning av det en sänkt tarmaktivitet, vilket innebär att speltiden för kobingon förlängs. Det är inte ovanligt att speltiden är två timmar, ibland upp till fem timmar. Medan du står som en fågelholk, och kon äter sig mätt, ökar spänningen hela tiden.

Kobingo har aldrig triggat någon till spelberoende eftersom ändamålet för kobingo är bortom allt vad spel innebär. Istället handlar kobingon om avslappning genom att ta in de dofter och ljud som naturen har att erbjuda. Den som blir spelberoende har ofta andra problem, vilka kobingon motverkar. Därför finns det heller ingen risk för att drabbas av spelberoende om du spelar kobingo.

kobingo